Διάταγμα του επί των Σιδηροδρόμων Υπουργείου της Αυστρίας από 28 Αυγούστου 1904, αφορών τας σιδηροδρομικάς γεφύρας, τας γεφύρας υπέρ την γραμμήν και τας γεφύρας των οδών προσπελάσεως εις τους σταθμούς, μετά καταστρώματος σιδηρού ή ξυλίνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Διάταγμα του επί των Σιδηροδρόμων Υπουργείου της Αυστρίας από 28 Αυγούστου 1904, αφορών τας σιδηροδρομικάς γεφύρας, τας γεφύρας υπέρ την γραμμήν και τας γεφύρας των οδών προσπελάσεως εις τους σταθμούς, μετά καταστρώματος σιδηρού ή ξυλίνου (EL)

Βουγιούκας, Γεώργιος Π. (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 10 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Β: 69 (EL)
Αρχιμήδης, 1909, σσ. 23-28 (EL)

Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.