Επιστημονική συζήτησις επί μελετών τινών αφορωσών τον ηλεκτρισμόν και δημοσιευθεισών κατ΄ιδίαν ή εν τω παρόντι περιοδικώ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Επιστημονική συζήτησις επί μελετών τινών αφορωσών τον ηλεκτρισμόν και δημοσιευθεισών κατ΄ιδίαν ή εν τω παρόντι περιοδικώ (EL)

Καλοκαιρινός, Μ. (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 10 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Β: 69 (EL)
Αρχιμήδης, 1909, σσ. 61-63 (EL)

Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.