Συμβολή εις την κίνησιν των ρευστών εν οις κινούνται κατά γνωστόν τρόπον στερεά σώματα άνευ εξωτερικής δυνάμεως

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο





Συμβολή εις την κίνησιν των ρευστών εν οις κινούνται κατά γνωστόν τρόπον στερεά σώματα άνευ εξωτερικής δυνάμεως (EL)

Καραγιαννίδης, Αθανάσιος (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 10 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Β: 69 (EL)
Αρχιμήδης, 1910, σσ. 111-115 (EL)

Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου (EL)




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.