δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Laser surface treatment of copper (EN)

Panagopoulos, C (EN)
Michaelides, A (EN)

N/A (EN)

Copper specimens were irradiated with a KrF excimer laser. The surface morphology and structure of laser-treated copper was examined using optical and electron microscopy. Using X-ray diffraction, the residual stress on the copper surface layers was found to change from tensile to compressive as a result of laser treatment. The surface roughness of the copper was observed to be a function of laser power density. The corrosion resistance of the laser-treated copper was also studied in an NaCl solution. © 1992 Chapman & Hall. (EN)

journalArticle

X Ray Diffraction (EN)
Corrosion Resistance (EN)
Electron Microscopy (EN)
Excimer Laser (EN)
Laser Treatment (EN)
Surface Morphology (EN)
Surface Roughness (EN)
Power Density (EN)
Surface Layer (EN)
Surface Treatment (EN)
Residual Stress (EN)
Copper (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Materials Science (EN)

1992


Kluwer Academic Publishers (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.