Λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος 1911 υπό της Εφορίας του Ελλ.Πολ.Συλλόγου αναγνωσθείσα κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 5 Φεβρουαρίου 1912

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος 1911 υπό της Εφορίας του Ελλ.Πολ.Συλλόγου αναγνωσθείσα κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 5 Φεβρουαρίου 1912 (EL)

Νέγρης, Φωκίων (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 12 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Β: 69 (EL)
Αρχιμήδης, 1912, σ. 7 (EL)

Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.