Επισκόπηση και προοπτικές της ελληνικής ναυτιλιακής αγοράς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Επισκόπηση και προοπτικές της ελληνικής ναυτιλιακής αγοράς (EL)
Review and prospects of the Greek shipping market (EN)

Διαμαντέας, Παναγιώτης Ν. (EL)
Diamanteas, Panagiotis N. (EN)

Λυρίδης, Δημήτριος (EL)
Ψαραύτης, Χαρίλαος (EL)
Ζαραφωνίτης, Γεώργιος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (EL)

59 σ. (EL)
Παναγιώτης Ν. Διαμαντέας (EL)
Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη" (EL)
Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά την κατάσταση της Ελληνικής Ναυτιλίας, εξετάζοντας την εξέλιξη των Ελληνικών Ναυτιλιακών εταιριών με την πάροδο των χρόνων ως τις ημέρες μας και διαπιστώνει τους λόγους για την άνθηση του συγκεκριμένου κλάδου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θέση της Ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, απαριθμούνται οι μεγαλύτερες σύγχρονες Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες και μελετάται η κατανομή των ναυτιλιακών εταιριών ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των πλοίων που διαθέτουν. Ακολουθούν οι τρόποι χρηματοδότησης των μελλοντικών σχεδίων τους και το ναυπηγικό πρόγραμμα των Ελληνικών εταιριών. Τέλος παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στην ναυλαγορά σήμερα, και γίνονται προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξη συγκεκριμένων τύπων πλοίων. (EL)
This thesis is an overview of the Greek Shipping Industry, in which the evolution of the Greek Shipping Companies is examined and the reasons for the flourishing of this industry are realized. Later on, the position of the Greek Shipping industry in the world is presented, the largest Greek shipping companies of our times are enumerated and the distribution of the shipping companies in conjunction to the number and the age or their ships. The financing, the future plans and the newbuilding projects of the Greek companies follow on. Finally, the state of the chartering market is presented and forecast is done, on the future evolvement of specific ship types. (EN)

masterThesis

Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες (EL)
Χρηματοδότηση (EL)
Ναυπηγήσεις (EL)
Financing (EN)
Newbuildings (EN)
Greek shipping companies (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.