Το πλημμυρικό καθεστώς στην Ελλάδα - διαχείριση πλημμυρών στα πλαίσια της οδηγίας πλαίσιο 2000/60: η περίπτωση του Πηνειού Θεσσαλίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο πλημμυρικό καθεστώς στην Ελλάδα - διαχείριση πλημμυρών στα πλαίσια της οδηγίας πλαίσιο 2000/60: η περίπτωση του Πηνειού Θεσσαλίας (EL)

Πάνου, Ευαγγελία Κ. (EL)
Panou, Evangelia K. (EN)

N/A (EN)

masterThesis

Λεκάνη (EN)
Πλημμύρες (EN)
Ερωτηματολόγιο (EN)
Questionnaire (EN)
Pinios (EN)
Legislation (EN)
Πλαίσιο (EN)
Management (EN)
Floods (EN)
Πηνειός (EN)
Thessaly (EN)
Ολοκληρωμένη (EN)
Θεσσαλία (EN)
Οδηγία (EN)
Ποτάμι (EN)
Διαχείριση (EN)
Directive (EN)
Protection (EN)
Integrated (EN)
Framework (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

1970-01-01


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.