Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος: μια κριτική προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος: μια κριτική προσέγγιση (EL)

Ψαρρέας, Πέτρος Π. (EL)
Psarreas, Petros P. (EN)

N/A (EN)

masterThesis

Μαρξισμός και οικολογία (EN)
Μαρξική κριτική και περιβάλλον (EN)
Οικονομία και φύση (EN)
Οικοσοσιαλισμός (EN)
Theories of value and nature (EN)
Marx and nature (EN)
Θεωρίες της αξίας και περιβάλλον (EN)
Ecosocialism (EN)
Περιβαλλοντική οικονομία, μαρξική κριτική και περιβάλλον (EN)
Political economy and nature (EN)
Οικονομία και περιβάλλον (EN)
Περιβάλλον, οικονομία και Μαρξική κριτική (EN)
Marxism and ecology (EN)
Environmental economy and Marx (EN)
Marx, nature and neo-liberalism (EN)
Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος (EN)
Marx, nature and capitalism (EN)
Theories about the relation of economy and natural environment (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

1970-01-01


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.