Μελέτη της κατανομής των τάσεων Coulomb στην περιοχή του Ιονίου, του Κορινθιακού και του Βορείου Αιγαίου και η απεικόνιση των αποτελεσμάτων στο GoogleEarth

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μελέτη της κατανομής των τάσεων Coulomb στην περιοχή του Ιονίου, του Κορινθιακού και του Βορείου Αιγαίου και η απεικόνιση των αποτελεσμάτων στο GoogleEarth (EL)
Stress transfer - Coulomb - GoogleEarth (EN)

Μαμούχα, Ευσταθία Δ. (EL)
Mamoucha, Efstathia D. (EN)

Μητσακάκη, Χριστιάνα (EL)
Παραδείσης, Δημήτριος (EL)
Σακελλαρίου, Μιχαήλ (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
Ευσταθία Δ. Μαμούχα (EL)
Απεικόνιση των τάσεων Coulomb και των οριζόντιων μετατοπίσεων στο GoogleEarth. (EL)
140 σ. (EL)
Stress transfer - Coulomb - GoogleEarth. (EN)

masterThesis

Κορινθιακός (EL)
Τάσεις (EL)
Οριζόντιες μετοτοπίσεις (EL)
Βόρειο Αιγαίο (EL)
Ιόνιο (EL)
Σεισμοί (EL)
Ρήγματα (EL)
Korinth (EN)
Aegean (EN)
Ionio (EN)
GoogleEarth (EN)
Stress (EN)
Coulomb (EN)
Strain (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.