δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοOptical activity of photonic crystals (EN)

Karathanos, V (EN)
Stefanou, N (EN)
Modinos, A (EN)

N/A (EN)

We consider optically active photonic crystals. We propose a model structure and discuss the factors which determine optical activity by reference to this model. (EN)

journalArticle

Band structure (EN)
Multiple scattering techniques (EN)
Electron diffraction (EN)
Low energy electron diffraction theory (EN)
Photonic crystals (EN)
Crystals (EN)
Optics (EN)
Electromagnetic fields (EN)
Optical anisotropy (EN)
Dielectric function (EN)
Anisotropy (EN)
Optical properties (EN)
Optical activity (EN)
Light polarization (EN)
Optical Activity (EN)
Photonic Crystal (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Modern Optics (EN)

1995


Taylor & Francis Ltd, Basingstoke, United Kingdom (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.