δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStability and ductility of steel elements (EN)

Vayas, I (EN)

N/A (EN)

This paper presents a method for the simulation of the behaviour of steel structural elements both before and after the attainment of the ultimate load. It is based on a strain-oriented formulation of the governing relations usually applied to stability problems. Accordingly, the response of elements subjected to specific strain conditions is determined. Several types of elements, including single plate panels, transversely loaded beams, axially loaded columns and compressed stiffened plates with imperfections, are investigated. The analytical results are compared with experimental ones. Various modes of failure with different characteristics in the post-critical region are detected. The elements examined show that if bending and plate buckling prevail, the failure mode is ductile, while in the case of global buckling and lateral torsional buckling, a nonductile failure is expected. The method may serve for both stability and ductility evaluations of steel elements, which are needed if the design format includes a direct comparison between ductility supply and ductility demand for structural elements. ©1997 Elsevier Science Ltd. (EN)

journalArticle

Stiffened plates (EN)
Plates (structural components) (EN)
Structural loads (EN)
Ductility (EN)
Steel structures (EN)
Bending (deformation) (EN)
Strain (EN)
Structural panels (EN)
Nonductile failure (EN)
Failure Mode (EN)
Failure analysis (EN)
Steel beams and girders (EN)
Mathematical models (EN)
Steel Structure (EN)
Buckling (EN)
Columns (structural) (EN)
Structural analysis (EN)
Ultimate load (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Constructional Steel Research (EN)

1997


ELSEVIER SCI LTD (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.