Διαχείριση χωρικών βάσεων δεδομένων με δυναμική κατάτμηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση χωρικών βάσεων δεδομένων με δυναμική κατάτμηση (EL)

Βάκκας, Θεόδωρος Χ. (EL)
Vakkas, Theodoros Ch. (EN)

N/A (EN)

masterThesis

Visualizing spatial data (EN)
Valid time (EN)
Συστήματα γραμμικής αναφοράς (EN)
Temporal dynamic segmentation (EN)
Συστήματα χωρικών βάσεων δεδομένων (EN)
Χρόνος ισχύος (EN)
Spatial database systems (EN)
Δυναμική κατάτμηση (EN)
Χρονική δυναμική κατάτμηση (EN)
Linear referencing systems (EN)
Οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων (EN)
Dynamic segmentation (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

1970-01-01


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.