Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στην τοπική αυτοδιοίκηση: η κοινότητα Πικερμίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στην τοπική αυτοδιοίκηση: η κοινότητα Πικερμίου (EL)
Geographical information systems in local goverment: the community of Pikermi (EN)

Φάκα, Αντιγόνη Ν. (EL)
Faka, Antigoni N. (EN)

Σιόλας, Άγγελος (EL)
Κουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Φώτης, Γιώργος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

Αντιγόνη Ν. Φάκα (EL)
Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική" (EL)
111 σ. (EL)
Ανάπτυξη Γ.Σ.Π. για την κοινότητα Πικερμίου. Προβλήματα που αντιμετωπίζειη περιοχή μελέτης, δημιουργία βάσης δεδομένων, ανα΄πτυξη εφαρμογών. (EL)
Develop of G.I.S. for the community of Pikermi. Obstacles the study area is called to confront, data base creation, applications (EN)

masterThesis

Βάσεις δεδομένων (EL)
Γ.Σ.Π. (EL)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (EL)
Πικέρμι (EL)
Γεωγραφική πληροφορία (EL)
Databases (EN)
G.P.S. (EN)
Pikermi (EN)
Geographical information systems (EN)
Geographical information (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.