Χαρτογραφικές Παράμετροι σε Συστήματα Πλοήγησης: Τα Ορόσημα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Χαρτογραφικές Παράμετροι σε Συστήματα Πλοήγησης: Τα Ορόσημα (EL)
Cartographical parameters of navigation systems: Landmarks (EN)

Κατσίνης, Αναστάσης-Αυγερινός Γ. (EL)
Katsinis, Anastasis-Avgerinos G. (EN)

Κάβουρας, Μαρίνος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Εργαστήριο Χαρτογραφίας (EL)
Φιλιππακοπούλου, Βασιλική (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)

Αναστάσης-Αυγερινός Γ. Κατσίνης (EL)
206 σ. (EL)
Το κεντρικό ζήτημα με το οποίο καταπιάνεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι αν τα ορόσημα μπορούν να αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πλοήγηση επαναδιαμορφώνοντας την αρχιτεκτονική των navigation systems. Στην παρούσα εργασία διαπιστώνεται η χρησιμότητα τους στην πλοήγηση, προσδιορίζεται η βαρύτητα των ορόσημων ως προς τον προσανατολισμό, και αναλύεται η «χαρτογραφική» όψη τους. (EL)
Μεταπτυχιακή Εργασία- - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
The main issue of this study is the role of landmarks in modern navigation systems: Throughout this study, the author estimates and justifies their importance and analyses their cartographical aspect. (EN)

masterThesis

Χαρτογραφικές μεταβλητές (EL)
Χάρτες (EL)
Πλοήγηση (EL)
Ορόσημα (EL)
Κλίμακες (EL)
Προσανατολισμός (EL)
Απεικονίσεις (EL)
Τοπολογικά διαγράμματα (EL)
Χαρτογραφία (EL)
Συστήματα πλοήγησης (EL)
Maps (EN)
Navigation systems (EN)
Landmarks (EN)
Scales (EN)
Orientation (EN)
Mental maps (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.