Πολιτική διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Πολιτική διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων (EL)
Geographic data share policy (EN)

Κυτέα, Ελένη Δ. (EL)
Kytea, Eleni D. (EN)

Κάβουρας, Μαρίνος (EL)
Μπαλοδήμος, Διονύσιος (EL)
Γεωργόπουλος, Ανδρέας (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

98 σ. (EL)
Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
Το κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει θεωρητικές έννοιες, το 2 την πολιτική διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων στις άλλες χώρες, το 3 την πολιτική διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων στην Ελλάδα και το 4 συμπεράσματα (EL)
Ελένη Δ. Κυτέα (EL)
Chapter 1 theoretical definitions, chapter 2 geographic data share policy in other countries, chapter 3 geographic data share policy in Greece and chapter 4 conclusions (EN)

masterThesis

Πολιτική διάθεσης (EL)
Ελλάδα (EL)
Γεωγραφικά δεδομένα (EL)
Greece (EN)
Share policy (EN)
Geographic data (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.