Η διερεύνηση της εξέλιξης της οικιστικής ανάπτυξης του δήμου Ραφήνας με τη βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η διερεύνηση της εξέλιξης της οικιστικής ανάπτυξης του δήμου Ραφήνας με τη βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (EL)

Αποστόλου, Ευθαλία Χ. (EL)
Apostolou, Efthalia Ch. (EN)

Σιόλας, Άγγελος (EL)
Σαγιάς, Ιωάννης (EL)
Παναγιωτάτου, Ελισάβετ (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
Ευθαλία Χ. Αποστόλου (EL)
177 σ. (EL)
Η διερεύνηση της οικιστικής εξέλιξης του Δήμου Ραφήνας με τη βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Τάσεις, σχέσεις, προβλήματα, προτάσεις. (EN)

masterThesis

Οικιστική εξέλιξη (EL)
Αεροφωτογραφίες (EL)
Ραφήνα (EL)
Οικοδομική εξέλιξη (EL)
Photos (EN)
Maps (EN)
Industrial construction (EN)
Teritory evolution (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.