Ανάλυση του οίκιστικού δικτύου της νήσου Άνδρου, Διαφοροποιήσεις-Μετασχηματισμοί-Προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάλυση του οίκιστικού δικτύου της νήσου Άνδρου, Διαφοροποιήσεις-Μετασχηματισμοί-Προοπτικές (EL)

Ταμουραντζή, Αμαλία Α. (EL)
Tamourantzi, Amalia A. (EN)

Σιόλας, Άγγελος (EL)
Σαγιάς, Ιωάννης (EL)
Παναγιωτάτου, Ελισάβετ (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
Αμαλία Α. Ταμουραντζή (EL)
160 σ. (EL)
Διερευνάται η υφιστάμενη κατάσταση με επεξεργασία δεδομένων και δεικτών για το νησί της Άνδρου με σκοπό τον εντοπισμό των τάσεων που ακολουθεί το νησί χωροταξικά και τουριστικά. (EL)

masterThesis

Χωροταξική οργάνωση (EL)
Οικιστική ανάλυση (EL)
Άνδρος (EL)
Andros (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.