Ο ρόλος της θεωρίας 'ανάλυση τυπικών εννοιών (fca)' στην ανάπτυξη του 'πλαισίου ροής πληροφορίας (iff)'

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ο ρόλος της θεωρίας 'ανάλυση τυπικών εννοιών (fca)' στην ανάπτυξη του 'πλαισίου ροής πληροφορίας (iff)' (EL)
The role of fca in the developement of iff (EN)

Λυτρίβη, Ευγενία Ν. (EL)
Lytrivi, Eugenia N. (EN)

Κάβουρας, Μαρίνος (EL)
Μπαλοδήμου, Αμαλία-Μαρία (EL)
Κορακίτης, Ρωμύλος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
Ευγενία Ν. Λυτρίβη (EL)
146 σ. (EL)
Ο ρόλος της θεωρίας 'ανάλυση τυπικών εννοιών - fca' στην ανάπτυξη του 'πλαισίου ροής πληροφορίας - iff'. (EL)
The role of fca in the developement of iff. (EN)

masterThesis

Πλαίσιο Ροής Πληροφορίας (EL)
Ανάλυση Τυπικών Εννοιών (EL)
Ροή πληροφοριών (EL)
Formal Concept Analysis (EN)
FCA (EN)
Information flow (EN)
IFF (EN)
Infromation Flow Framework (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.