Δάση, αποστραγγισθείσαι γαίαι και γεωργικά υδραυλικά έργα τω 1934

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Δάση, αποστραγγισθείσαι γαίαι και γεωργικά υδραυλικά έργα τω 1934 (EL)

Παμπούκας, Γ. Β. (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 36 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Β: 69 (EL)
Αρχιμήδης, 1935, σσ. 38-44 (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.