Τα μεγάλα παραγωγικά υδραυλικά έργα Μακεδονίας. Η εις αυτά επίσκεψις του Πολυτεχνικού Συλλόγου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Τα μεγάλα παραγωγικά υδραυλικά έργα Μακεδονίας. Η εις αυτά επίσκεψις του Πολυτεχνικού Συλλόγου (EL)

Αγαπητός, Σπήλιος (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 36 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Αρχιμήδης, 1935, σσ. 78-84 (EL)
Β: 69 (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.