Εργασίαι του Συλλόγου. Εκδρομαί του Πολυτεχνικού. Επίσκεψις του Ελληνικού Συλλόγου εις τας Μηχανικάς εγκαταστάσεις της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Εργασίαι του Συλλόγου. Εκδρομαί του Πολυτεχνικού. Επίσκεψις του Ελληνικού Συλλόγου εις τας Μηχανικάς εγκαταστάσεις της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 38 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Β: 69 (EL)
Αρχιμήδης, 1938, σσ. 158-164 (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.