Σύγκριση Μεθόδων Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Σύγκριση Μεθόδων Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων (EL)
Comparison of Demarcation Methods for Forests and Forest Lands (EN)

Καλεβρά, Χρυσούλα-Ναταλία (EL)
Kalevra, Chrysoula-Natalia (EN)

Κάβουρας, Μαρίνος (EL)
Σιόλας, Άγγελος (EL)
Μπαλοδήμος, Διονύσης (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

150 σ. (EL)
Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
Χρυσούλα-Ναταλία Θ. Καλεβρά (EL)
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η σύγκριση δύο μεθοδολογιών οριοθέτησης για τα Δάση και τις δασικές εκτάσεις. Διαφοροποιούμενες ως προς την ανάλυση, τους χρόνους και τα κόστη οι δύο μέθοδοι (της στερεοσκοπικής φωτοερμηνευτικής απόδοσης των ορίων των εκτάσεων και της μονοεικονικής φωτοερμηνευτικής απόδοσης των ορίων των εκτάσεων) αντιπαρατίθενται και αξιολογούνται με σκοπό τον υπολογισμό των αποκλίσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ακρίβειά τους ως προς τον καθορισμό των ορίων των Δασών και των δασικών εκτάσεων. (EL)
In the present project we attempt to compare two demarcation methodologies for forests and forest lands. Varying in the analysis, the timetables and the costs, these two methods are juxtaposed and evaluated in order to estimate their variations and to understand their accuracy as for the demarcation of forests and forested lands. (EN)

masterThesis

Μονοεικονική απόδοση ορίων (EL)
Όρια δασικών εκτάσεων (EL)
Οριοθέτηση (EL)
Στερεοσκοπική απόδοση ορίων (EL)
Όρια δασών (EL)
Forest lands (EN)
Demarcation methodologies (EN)
Demarcation methods for forests (EN)
Cadastral (EN)
Forest maps (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.