Μικροί οπτικοί χαρτογραφικοί δορυφόροι υψηλής ανάλυσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μικροί οπτικοί χαρτογραφικοί δορυφόροι υψηλής ανάλυσης (EL)

Κατωπόδη, Κατερίνα Ι. (EL)
Katopodi, Katerina I. (EN)

Γεωργόπουλος, Ανδρέας (EL)
Καρράς, Γιώργος (EL)
Ιωαννίδης, Χαράλαμπος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
87 σ. (EL)
Κατερία Ι. Κατωπόδη (EL)
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν τα κύρια γενικά χαρακτηριστικά των µικρών δορυφόρων, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στους µικρούς οπτικούς χαρτογραφικούς δορυφόρους υψηλής ανάλυσης. (EL)
At this diploma thesis we tried to present the most important general characteristics of small satellites. Furthermore, we focus on high resolution small optical mapping satellites. (EN)

masterThesis

Μικροί δορυφόροι (EL)
Προσανατολισμός (EL)
Χαρτογραφικός (EL)
Μαθηματικά μοντέλα (EL)
Υψηλής ανάλυσης (EL)
Small satellite (EN)
High resolution (EN)
EROS B (EN)
OrbView-3 (EN)
Topsat (EN)
Mapping (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.