Περί του Ήλιου, φωτόσφαιρα και κοκκώδης αυτής όψις, χρωμόσφαιρα, στέφανος του ήλιου, ηλιακαί δάδες, ποιόν του ήλιου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Περί του Ήλιου, φωτόσφαιρα και κοκκώδης αυτής όψις, χρωμόσφαιρα, στέφανος του ήλιου, ηλιακαί δάδες, ποιόν του ήλιου (EL)

Μητσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)

Έτος Α΄ (EL)

Article (EN)


Προμηθεύς

Β: 138 (EL)
Προμηθεύς, 1890, σσ. 205-208 (EL)

Εκ του Τυπογραφείου Πάσσαρη και Βεργιανίτου (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.