Πώς δυνάμεθα να εύρωμεν την ημέραν της εβδομάδος την αντιστοιχούσαν εις οιανδήποτε ημερομηνίαν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Πώς δυνάμεθα να εύρωμεν την ημέραν της εβδομάδος την αντιστοιχούσαν εις οιανδήποτε ημερομηνίαν (EL)

Δοανίδης, Ι.Π. (EL)

Έτος Γ΄ (EL)

Article (EN)


Προμηθεύς

Β: 138 (EL)
Προμηθεύς, 1892, σ. 280 (EL)

Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.