Ποικίλα. Περί νέας συσκευής απλουστάτης προς παραγωγήν τελείου κενού. Παρατηρήσεις τινές επί της καλλιεργείας των ελαιοδένδρων εν Ελλάδι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ποικίλα. Περί νέας συσκευής απλουστάτης προς παραγωγήν τελείου κενού. Παρατηρήσεις τινές επί της καλλιεργείας των ελαιοδένδρων εν Ελλάδι (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 11 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Αρχιμήδης, 1911, σσ. 141-143 (EL)
Β: 69 (EL)

Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.