Ανάπτυξη Γεωδημογραφικού συστήματος για το Δήμο Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη Γεωδημογραφικού συστήματος για το Δήμο Θεσσαλονίκης (EL)

Κριτσωτάκη, Αθανασία Ι. (EL)
Kritsotaki, Athanasia J. (EN)

N/A (EN)

masterThesis

Fuzzy logic (EN)
Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)
Fuzzy clustering (EN)
Geodemographics (EN)
Fuzzy c- means (EN)
Λογική της ασάφειας (EN)
Ασαφής ταξινόμηση (EN)
Municipality of Thessaloniki (EN)
Γεωδημογραφικά (EN)
Geographical information systems (EN)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

1970-01-01


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.