Αποδελτίωση του περιοδικού "Προμηθέας" και εισαγωγή μεταδεδομένων του στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Αποδελτίωση του περιοδικού "Προμηθέας" και εισαγωγή μεταδεδομένων του στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. (EL)

Χριστοδούλου, Βασιλική (EL)
Christodoulou, Vasiliki (EN)

Κουλούρης, Αλέξανδρος (EL)
Koulouris, Alexandros (EN)

Πτυχιακή εργασία (ΤΕΙ Αθήνας) με θέμα την αποδελτίωση του περιοδικού "Προμηθέας". (EL)
Η ανάγκη αξιοποίησης των κειμένων τα οποία βρίσκονται αποκλεισμένα σε συλλογικές εκδόσεις, περιοδικά και εφημερίδες ικανοποιείται με την αποδελτίωσή τους. Η πρακτική αυτή, φέρνει στο φως κείμενα τα οποία αξιοποιούνται μέσω δελτίων που εντάσσονται είτε στο γενικό κατάλογο είτε σε άλλον ειδικό. Το περιοδικό «Προμηθέας» βρίσκεται στη Ιστορική Βιβλιοθήκη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Οι ιδιαιτερότητές του, αφενός είναι η παλαιότητά του, για αυτό το λόγο έχει ψηφιοποιηθεί κιόλας, αφού εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890 και αφετέρου η μοναδικότητα του, αφού μόνο η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ το έχει στην κατοχή της. Το περιοδικό αυτό, εκδόθηκε κατά τα έτη 1890, 1891 και 1892. Συνολικά αποτελείται από 780 άρθρα. Η εργασία διεξάγει αποδελτίωση στο σύνολο των άρθρων και παράλληλα, εισάγει τα μεταδεδομένα που προκύπτουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ευκολότερη ανάκτηση πληροφοριών από τον χρηστή. Διεξάγεται αποδελτίωση με στόχο τη δημιουργία τριών ευρετηρίων. Συντάσσονται ευρετήρια τίτλων, συγγραφέων και θεμάτων (μη ελεγχόμενων λέξεων/φράσεων κλειδιών). Τα ευρετήρια τίτλων και συγγραφέων, προκύπτουν πιο εύκολα, από ότι το ευρετήριο θεμάτων, όπου αποτελεί και τη ουσιαστική συμβολή στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Για την υλοποίησή του, αναγκαία είναι η ανάγνωση του εκάστοτε άρθρου και η εξαγωγή λέξεων ή φράσεων κλειδιών. Τα ευρετήρια εισάγονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη ανάκτηση της πληροφορίας. Αυτή είναι και η ουσιαστική συμβολή της παρούσας πτυχιακής, που θα ενισχύσει την ποιότητα ανάκτησης της πληροφορίας και το φιλτράρισμά της, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. (EL)
104 σ. (EL)
Due to the need of exploiting texts which are found exclusively in collective editions, magazines and newspapers, indexing is essential. This method reveals documents expressed by bibliographic records, which are classified either in the general catalog or in other special one. “Prometheus” magazine can be reached at the Historical Library of the National Technical University of Athens (NTUA) Central Library. Its characteristics are, on the one hand, its antiquity which is the reason for being digitalized, since it was published in early 1890s and on the other hand, its uniqueness because of its exclusive possession by the NTUA Central Library. The magazine was published during the years 1890, 1891 and 1892. In total, it is consisted of 780 articles. This project indexes the 780 articles and inserts its metadata at the NTUA digital library. This project is aiming at an easier and simpler information retrieval by the user. Indexing will take place in order to be compiled three finding lists. More specifically there will be compiled title, author and subject indexes. The title and author indexes are easily compiled rather than the subject one, which is the major diploma thesis’ contribution to the NTUA Digital Library. Its accomplishment is based on reading each article and extracting the key words or phrases. The indexes will be inserted at the NTUA digital library as they consist an important tool for the most effective information retrieval. The project’s main goal is the user-centered information retrieval and filtering enhancement. (EN)

Thesis

Αποδελτίωση (EL)
Ιστορική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ (EL)
Ευρετήριο τίτλων (EL)
Ευρετήριο θεμάτων (EL)
Ψηφιακές βιβλιοθήκες (EL)
Προμηθέας (EL)
Ευρετήριο συγγραφέων (EL)
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΜΠ (EL)
NTUA Digital Library (EN)
NTUA Historical Library (EN)
Digital libraries (EN)
Indexing (EN)


Προμηθεύς


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.