Προσομοίωση Υβριδικών Φωτοβολταικών θερμικών συστημάτων νερού με χρήση λογισμικού Energy Plus

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Προσομοίωση Υβριδικών Φωτοβολταικών θερμικών συστημάτων νερού με χρήση λογισμικού Energy Plus (EL)
Simulation of hybrid photovoltaic thermal system of water using Energy Plus software (EN)

Ζαπίτης, Στάθης Κ. (EL)
Zapitis, Stathis K. (EN)

Τζιβανίδης, Χρήστος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας (EL)
Αντωνόπουλος, Κίμων (EL)
Στέγγου-Σαγιά, Αθηνά (EL)

Kύριος σκοπός να διερευνήσει τη βελτίωση που προκύπτει στην απόδοση φωτοβολταικού θερμικού συλλέκτη νερού χρησιμοποιώντας λογισμικό energy plus (EL)
185 σ. (EL)
Στάθης Κ. Ζαπίτης (EL)
The main aim to investigate performance the photvoltaic thermal collector of water using energy plus software (EN)

bachelorThesis

Απόδοση (EL)
Φωτοβολταικά (EL)
Οικονομική ανάλυση (EL)
Ηλιακή ενέργεια (EL)
Ηλιακοί συλλέκτες (EL)
Solar energy (EN)
Solar collectors (EN)
Performance (EN)
Energy plus (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.