Αξιολόγηση υδατικού δυναμικού της καρστικής υφάλμυρης πηγής του Αλμυρού Ηρακλείου Κρήτης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Αξιολόγηση υδατικού δυναμικού της καρστικής υφάλμυρης πηγής του Αλμυρού Ηρακλείου Κρήτης (EL)
Evaluation of the water resources of the brackish karstic spring of Armyros in Heraklion Crete (EN)

Σταθόπουλος, Νικόλαος Ι. (EL)
Stathopoulos, Nikolaos I. (EN)

Γιακουμάκης, Σπύρος (EL)
Τσακίρης, Γεώργιος (EL)
Ναλμπάντης, Ιωάννης (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (EL)

164 σ. (EL)
Νικόλαος Ι. Σταθόπουλος (EL)
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την αξιολόγηση του υδατικού δυναμικού της υφάλμυρης καρστικής πηγής του Αλμυρού ποταμού στο νομό Ηράκλειου στην Κρήτη (EL)
The subject of this diploma thesis is the evaluation of the water resources of the brackish karstic spring of Almyros in Heraklion Crete. (EN)

bachelorThesis

Στατιστικές αναλύσεις (EL)
Βροχομετρικά δεδομένα (EL)
Υδατικό δυναμικό (EL)
Συγκέντρωσεις χλωριόντων (EL)
Γεωτρήσεις (EL)
Παροχές (EL)
Evaluation (EN)
Statistical analysis (EN)
Rainfall data (EN)
Water supply (EN)
Drills (EN)
Water resourses (EN)
Salinity (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.