Ποιοτικός έλεγχος ραφής χαλυβδοσωλήνων κατά την παραγωγική διαδικασία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ποιοτικός έλεγχος ραφής χαλυβδοσωλήνων κατά την παραγωγική διαδικασία (EL)
Quality control of iron pipes during the production line (EN)

Τζιρακιάν, Λυμπαρέτ Α. (EL)
Tzirakian, Lymparet Α. (EN)

Φούρλαρης, Γεώργιος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας. Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας (EL)
Χριστοφόρου, Ευάγγελος (EL)
Τσετσέκου, Αθηνά (EL)

100 σ. (EL)
Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν (EL)
Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογη ενός συστήματος Μη Καταστροφικού Ελέγχου για χαλύβδινα στραντζαριστά που βασίζεταιστην τεχνολογία των δινορευμάτων. Απώτερο στόχο της διπλωματικής αποτέλεσε η βιομηχανική εφαρμογή του συστήματος κατά την παραγωγική διαδικασία της PROFIL A.E. Πιο σδυγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 1 γίνεται η θεωρητική ανάπτυξη του θέματος των δινορευμάτων και πως θα μπορούσαν νχ χρησιμοποιηθούν στην βιομηχανική πραγματικότητα καθώς και σύντομη αναφορα στις αλλες μεθόδους Μ.Κ.Ε. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται περιγραφή της γραμμής παραγωγής και της διάταξης που κατασκευάστηκε. Στο Κεφάλαιο 3 γινεται παράθεση των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Τέλος στο Κεφαλαιο 4 παρουσιάζεται το συμπέρασμα για την εφαρμογή της μεθόδου. (EL)
The present diplomatic thesis has as object the development and the application of a system of N.D.T for steel tubes that is based on eddy currents. The objective of this thesis is the industrial applicationof the system, on the production line of PROFIL S.A (EN)

bachelorThesis

Μεταλλουργία (EL)
Πηνίο (EL)
Επαγωγή (EL)
Ηλεκτρομαγνητισμός (EL)
Σωλήνες (EL)
Δινορεύματα (EL)
Field (EN)
Electromagnetism (EN)
Induction (EN)
Metallurgy (EN)
Eddy current (EN)
Coil (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.