Ο παραδοσιακός οικισμός του Πόρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Poros island traditional settlement
Ο παραδοσιακός οικισμός του Πόρου (EL)

Ξανθόπουλος, Χαράλαμπος (EL)
Xanthopoulos, Haralampos (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Καραδήμας, Κώστας (EL)
Karadimas, Kostas (EN)

Η εργασία αφορά στην παρουσίαση, ανάλυση της πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής εξέλιξης του παραδοσιακού οικισμού του Πόρου. (EL)
45 σ. (EL)
The work involves the presentation, analysis of urban, architectural evolution of the traditional village of Poros. (EN)

Lecture

Village
Traditional settlements
Poros island
Πόρος (EL)
Παραδοσιακοί οικισμοί (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.