Ο εικαστικός χώρος στο έργο του Νίκου Στεφάνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

The artistic space in the work of Nikos Stefanou
Ο εικαστικός χώρος στο έργο του Νίκου Στεφάνου (EL)

Σπάνια, Έλλη (EL)
Spania, Elli (EN)

Εμμανουήλ, Μελίτα (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Emmannouil, Melita (EN)

Κύρια επιδίωξη της εργασίας μου είναι η μελέτη του εικαστικού χώρου, όπως αυτός ορίζεται και παίρνει υπόσταση στο έργο του καλλιτέχνη Νίκου Στεφάνου. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον χώρο, σαν ένας καθολικός εικαστικός -ζωγράφος, σκηνογράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας– ήταν το ισχυρό κίνητρο. Ένα δίδαγμα, ίσως, που μπορεί να λειτουργήσει παραδειγματικά και ως προς τη σύνθεση του αρχιτεκτονικού χώρου, καθώς προσεγγίζουμε τις μυστικές πτυχές του από μια διαφορετική σκοπιά. Η πρωτογενής έρευνα, βασισμένη στη συζήτηση με τον ίδιο, ήταν η καθοριστική αφορμή, που αποτέλεσε τελικά τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η δική μου άποψη, η δική μου ματιά στο έργο του. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα κύρια γεγονότα της καλλιτεχνικής πορείας του Νίκου Στεφάνου, ενώ παράλληλα εξετάζεται η εποχή που αυτά συμβαίνουν και αναζητούνται επιρροές. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του, όπως αυτό διακρίνεται στις ποικίλες εκφράσεις της τέχνης με τις οποίες καταπιάνεται. Μέσα από την ανάλυση επιλεγμένων ζωγραφικών έργων και σκηνικών του Νίκου Στεφάνου οδηγούμαστε στη διάκριση των βασικών χαρακτηριστικών του εικαστικού χώρου που δημιουργεί. Δεν ακολουθούν συμπεράσματα, αλλά προβληματισμοί που προκύπτουν από τη μελέτη της δουλειάς ενός καλλιτέχνη που αναμετριέται με τον χώρο και τον εκφράζει με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο. (EL)
169 σ. (EL)
The main objective of my thesis is the study of the artistic space, as it is defined and comes into being in the artistic world of Nikos Stefanou. The way he encounters space, as a catholic artist -artist, theatrical scenic painter, sculptor and architect- was the strong incentive. An example, perhaps, of how the architectural composition could be viewed, as we approach the secret aspects of space from a different perspective. The primary research, based on a series of discussions with the artist, was the source from which my interpretation of his work was developed. A reference is initially made to the main facts of Stefanou’s artistic development, examining the artistic atmosphere and also seeking the contextual influences of his era. His entire work is then briefly presented in all its different expressions and various forms of art that he undertakes. The main characteristics of the artistic space which Nikos Stefanou creates are displayed through the analysis of selected works of art and theatrical scenic painting. Although conclusions are not stated, artistic speculations arise from the study of the work of an artist, who strives with space and expressing space in his own distinguished way. (EN)

Lecture

Art
Architectural space
Theatrical scenic painting
Artistic space
Nikos Stefanou
Εικαστικός χώρος (EL)
Νίκος Στεφάνου (EL)
Αρχιτεκτονικός χώρος (EL)
Σκηνογραφία (EL)
Τέχνη (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.