Πάφος, ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα 2017: ιστορική ταυτότητα και αναπτυξιακές προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Paphos, european capital of culture 2017: historical identity and growth prospects
Πάφος, ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα 2017: ιστορική ταυτότητα και αναπτυξιακές προοπτικές (EL)

Γεωργιάδη, Γεωργία (EL)
Georgiade, Georgia (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Μαρίνου, Γεωργία (EL)
Marinou, Georgia (EN)

Η Πάφος, επιλέχθηκε στις 17 Μαΐου 2013 ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017. Μια πόλη με λαμπρό πολιτιστικό παρελθόν και συνυφασμένη με την λατρεία της Αφροδίτης κατά την αρχαιότητα, μετατράπηκε σε ένα τουριστικό θέρετρο μετά την τούρκικη εισβολή του 1974. Ο λαμπρός αρχαίος πολιτισμός της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ύφεση που παρουσιάζει σήμερα η πόλη, όπως άλλωστε και ολόκληρη η νήσος. Μέσα από την αναδρομή στην ιστορία της πόλης και ιδιαίτερα κατά τις περιόδους ακμής της, στόχος είναι η κατανόηση των αξιών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών, που πρυτάνευαν στην κάθε ιστορική περίοδο, σε αντίθεση με τη ρευστή, εφήμερη και μονομερή τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων σαράντα χρόνων. Η μελέτη του παρελθόντος επιδιώκει όχι μόνο την αναγνώριση των θετικών στοιχείων και των δυνατοτήτων της πόλης που κατάφεραν να την αναδείξουν και να την εξελίξουν κατά το παρελθόν, αλλά και την αντιπαραβολή τους με τις δυσμενείς συγκυρίες, τις άστοχες αναπτυξιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και την ευκαιριακή ιδιωτική πρωτοβουλία και την κοινωνική στροφή που οδήγησαν τελικά την πόλη στη σημερινή της ύφεση. Αυτή η αντιπαράθεση του παρακμιακού παρόντος της πόλης, με τις περιόδους ακμής της σε πολιτικό, οικονομικό και πνευματικό επίπεδο προσβλέπει στην αναζήτηση των καταλληλότερων ενεργειών αναβάθμισης και ανάκαμψης της πόλης του μέλλοντος, έχοντας ως έναυσμα τη συγκυρία του ευρωπαϊκού θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας που καλείται να αναλάβει. (EL)
39 σ. (EL)
Paphos was appointed European Capital of Culture 2017 in 17 of May 2013. A city with an important culture, linked with the worship of Aphrodite, during ancient times, has turned into a tourist resort since 1974. The brilliant ancient civilization of the town and the area is in contrast to the nowadays recession that comprises the whole island. The study through recursion in the town’s past aims to the understanding of the social, cultural and economic values that prevailed during the periods of its prosperity in contrast to the fluid, ephemeral and one sided tourist development of the last forty years. Also, these values can be compared with adverse circumstances, misguided exploitation policies, occasional private initiatives and social change which led town to retrogression. This comparison between the town’s decadent present and its flourishing in social, economic and intellectual sphere could prove a guide in order to find the most appropriate recovery actions and upgrading the city’s future profiting from its distinction as a European Capital of Culture 2017. (EN)

Lecture

European capital of culture
Pafos
Πάφος (EL)
Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.