Δωμάτια (ξενο;) δοχείων: χωρικές ποιότητες και κατευθύνσεις σχεδιασμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Hotel rooms: spatial qualities and design guidelines
Δωμάτια (ξενο;) δοχείων: χωρικές ποιότητες και κατευθύνσεις σχεδιασμού (EL)

Καραβασίλη, Αδαμαντία (EL)
Karavasili, Adamantia (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Παρμενίδης, Γεώργιος (EL)
Parmenidis, Georgios (EN)

Αντικείμενο της παρούσας διάλεξης αποτελεί η έρευνα των προϋποθέσεων, του σκεπτικού σχεδιασμού και των σχεδιαστικών αρχών που πρέπει να διέπουν ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, έτσι ώστε αυτό να προσφέρει ευελιξία στις επιλογές χωροθέτησης των λειτουργιών. Στόχο αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών που διαμένουν σε αυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στο ξεκίνημα της έρευνας τεκμηριώνεται η ανάγκη που επιβάλλει τη μελέτη αυτή και προσδιορίζονται οι ομάδες ατόμων τις οποίες θα ικανοποιεί ένας τέτοιος σχεδιασμός. Στη συνέχεια, παραθέτονται δύο έργα - το Final Wooden House του Sou Fujimoto και το Phantasy Landscape του Verner Panton - των οποίων η σύλληψη και η δημιουργία κινούνται στα πλαίσια της ευελιξίας και ανταποκρίνονται στις χωρικές ποιότητες που αναζητούμε. Από την ανάλυση τους προκύπτουν οι βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό τους και μπορούν να αποτελέσουν γνώμονα για τη συνέχεια της σπουδής πάνω στο δικο μας θέμα. Από αυτές τις αρχές, εντοπίζονται οι δύο σημαντικότερες, οι οποίες και αναλύονται περαιτέρω. Προκύπτουν έτσι, συμπεράσματα και προγραμματικές διατυπώσεις και κατευθύνσεις που αφορούν την οργάνωση του χώρου και ορίζουν εντέλει τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η σύλληψη και ο σχεδιασμός ενός ευέλικτου δωματίου ξενοδοχείου. (EL)
134 σ. (EL)

Lecture

Hotels
Multiculturalism
Motion
Verner Panton
Phantasy Landscape
Sou Fujimoto
Boundaries
Flexibility
Body
Posture
Πολυπολιτισμικότητα (EL)
Ξενοδοχεία (EL)
Σώμα (EL)
Ευελιξία (EL)
Όρια (EL)
Στάση (EL)
Κίνηση (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.