Montjuic: η μνήμη του βαρκελωνέζικου τοπίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Montjuic: the remembrance of Barcelona's landscape
Montjuic: η μνήμη του βαρκελωνέζικου τοπίου (EL)

Γεωργούλια, Περσεφόνη (EL)
Georgoulia, Persefoni (EN)

Μάρκου, Μαρία (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Markou, Maria (EN)

Ο λόφος του Montjuïc αποτελεί μια ανεκτίμητη αστική εικόνα για την πόλη της Βαρκελώνης. Ως μια εδαφική έξαρση με πανοραμική θέα, το Montjuïc έχει φιλοξενήσει ποικίλες και συχνά αντικρουόμενες χρήσεις, οι οποίες διαμόρφωσαν τη σημερινή ταυτότητα του και υπενθυμίζουν την προέλευση και το βηματισμό της πόλης μέσα στο χρόνο. Αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας είναι η ανάδειξη της σημασίας που έχει το Montjuïc για την Βαρκελώνη αποκαλύπτοντας, στην πραγματικότητα, το πώς αλλάζει η μεταξύ τους σχέση διαχρονικά, έχοντας ως σημεία τομής τη Διεθνή έκθεση της Βαρκελώνης του 1929 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, γεγονότα κατά τα οποία υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών στο λόφο, ενισχύοντας ταυτόχρονα το δημόσιο χαρακτήρα του . Σήμερα παρατηρούμε ότι το Montjuïc έχει συσσωρεύσει μεγάλο φυσικό και αρχιτεκτονικό πλούτο, συνθέτοντας έναν εξαιρετικά δυναμικό χώρο πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής με σημαντικές, ακόμα, δυνατότητες εξέλιξης ως το κεντρικό μητροπολιτικό πάρκο της πόλης. Παράλληλα όμως, το Montjuïc διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα νέα αναπτυξιακά σχέδια της Βαρκελώνης, τα οποία επηρεασμένα από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες επεκτείνονται και στο φυσικό τοπίο του λόφου. Τέλος, η πολιτεία αναγνωρίζοντας ότι το Montjuïc αποτελεί τη μνήμη του βαρκελωνέζικου τοπίου, στοχεύει με νέες πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην περιβαλλοντική ευαισθησία να φέρει το Montjuïc πιο κοντά στη ζωή των κατοίκων. (EL)
82 σ. (EL)
The hill of Montjuïc represents an invaluable urban image of the city of Barcelona. Montjuïc , as a territorial elation with a panoramic view of Barcelona, had displayed diverse and often conflicting uses, which formed its present identity, reminding the origins of the city. This study aims to strengthen the importance of Montjuïc revealing, in fact, the relationship between the hill and the city and how it is changing over time, emphasizing on the greatest moments of the International Exhibition of Barcelona in 1929 and the Olympic Games in 1992, events that helped establishing the majority of infrastructure on the hill and promoted its public character. Nowadays, we notice that Montjuïc has accumulated an enormous natural and architectural wealth and has been transformed to a dynamic, natural, cultural, sports and leisure space that can be potentially evolved to the central metropolitan park of the city. At the same time, Montjuïc plays a key role to the new development projects of Barcelona, which are influenced by socio-economic circumstances and affect the natural landscape of the hill. Finally, the state recognizing that Montjuïc is the memory of Barcelona’s landscape, is endeavouring with initiatives based on environmental sensitivity to best incorporate Montjuïc to citizens’ life. (EN)

Lecture

Museo national de Catalunya
Landscape
International exhibition of Barcelona 1929
Olympic games 1992
Passeig del cims
Marina dell prat Vermel
Barcelona
Zona Franca
Montjuic
Ολυμπιακοί αγώνες 1992 (EL)
Διεθνής έκθεση Βαρκελώνης 1929 (EL)
Τοπίο (EL)
Βαρκελώνη (EL)
Εθνικό μουσείο καταλανικής τέχνης (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.