Δημόσιοι χώροι κολύμβησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Public swimming places
Δημόσιοι χώροι κολύμβησης (EL)

Μωραϊτίδου, Ευαγγελία (EL)
Moraitidou, Evangelia (EN)

Παπαϊωάννου, Αναστάσιος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Papaioannou, Anastasios (EN)

Η σχέση του ανθρώπου με το υδάτινο στοιχείο είναι διαχρονική και διαπολιτισμική. Η αναζήτηση της σχέσης αυτής, μας ταξιδεύει από την μυθολογία και τις θρησκευτικές αντιλήψεις στην κοινωνική βιολογία, την ψυχολογία και τις ιδεολογίες. Ενώ το ζήτημα της θεραπευτικής ιδιότητας του νερού και των λουτρικών εγκαταστάσεων έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές, παραδόξως, για την έννοια της κολύμβησης και τη δημιουργία χώρων κατάλληλων για αυτή την δραστηριότητα, δεν υπάρχουν πολλές αναφορές. Υπό αυτή την έννοια, η παρούσα διάλεξη επιχειρεί την διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου με το υδάτινο στοιχείο, μέσα όμως από το πρίσμα της κολύμβησης ως ανθρώπινη δραστηριότητα για αναψυχή, ευεξία, άθληση ή επειδή αυτό επιβάλλονταν εκ των πραγμάτων ως μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Την φιλοσοφική και ψυχολογική θεώρηση της κολύμβησης ως μια πράξη ευχαρίστησης. Η μελέτη άλλωστε του ίδιου του όρου “πισίνα” έχει διαφορετικές ερμηνείες με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας το θέμα ακόμα πιο γοητευτικό. Μέσα από την ιστορική αναδρομή, παρουσιάζεται η εξέλιξη των κολυμβητικών εγκαταστάσεων, με την ευρύτερη όμως έννοια των δημόσιων χώρων κολύμβησης. Το κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτισμικό πλαίσιο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην μετατροπή των λουτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους κολύμβησης και αναψυχής. (EL)
90 σ. (EL)
Man's relationship with the water element is timeless and cross-cultural. The exploration of this relationship, guide us from mythology and religious beliefs to social biology, psychology and ideologies. While the issue of the therapeutic properties of water and bath facilities has concerned many scholars, paradoxically there aren't many references for the purposes of swimming and creating spaces suitable for it. In this sense, this lecture seeks to research the relationship of man with the element of water, but through the prism of swimming as a human activity for recreation, wellness, sports and since swimming had imposed a major part of military training. The philosophical and psychological approach to swimming as an act of pleasure. The study also of the very term "pool" has different interpretations over time, making the issue even more attractive. Through historic recursion, the evolution of swimming & bathing facilities is presented in the broadest sense of public bathing places. The social, economic and cultural context that played an important role in converting baths facilities in places for bathing- swimming and recreation. (EN)

Lecture

Floating pools
Swimming pools
Bathing facilities
Swimming
Κολυμβητήρια (EL)
Λουτρικές εγκαταστάσεις (EL)
Πλωτές πισίνες (EL)
Κολύμβηση (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.