Διαμόρφωση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Στο Υδροδοτικό Σύστημα της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Διαμόρφωση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Στο Υδροδοτικό Σύστημα της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης (EL)
Water Safety Plan for the water supply system found at Μunicipal Section of Rethymno (EN)

Βάμβουκα, Γεωργία (EL)
Vamvouka, Georgia (EN)

ntua (EL)
Γιακουμάκης, Σπυρίδων (EL)
Μαμάης, Δανιήλ (EL)
Ανδρεαδάκης, Ανδρέας (EL)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” (EL)
Η παραγωγή ασφαλούς πόσιμου νερού και η προστασία της υγείας του καταναλωτή πρέπει να αποτελεί τη βασική επιδίωξη σε ένα υδροδοτικό σύστημα. Όλοι όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση του πόσιμου νερού από την πηγή μέχρι και την κατανάλωση, συμβάλλουν και επηρεάζουν σημαντικά στη διατήρηση της ασφάλειάς του. Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση στην παρεμπόδιση και στον έλεγχο των δυνητικών κινδύνων που απειλούν το νερό και κατ’ επέκταση τη δημόσια υγεία είναι η εφαρμογή του συστήματος Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) σε ένα υδροδοτικό σύστημα. </br>Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) είναι ένα προληπτικό σύστημα που εφαρμόζεται σε συστήματα υδροδότησης για την εξασφάλιση της ασφάλειας του νερού και επικεντρώνεται στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΚΣΕ), από την πηγή μέχρι και την κατανάλωση. Το Σ.Α.Ν. προσφέρει πειθαρχημένη και συστηματική προσέγγιση των διαδικασιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πόσιμου νερού. </br>Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η διαμόρφωση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Δ.Ε. Ρεθύμνης. </br>Η ανάπτυξη του Σ.Α.Ν. πραγματοποιείται σε 11 στάδια και στηρίχτηκε στο εγχειρίδιο που συντάχθηκε το 2009 στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ World Health Organization (W.H.O.) και International Water Association (IWA). (EL)

masterThesis

Control Measures (EL)
Επιχειρησιακή Παρακολούθηση (EL)
Risk Assessment (EL)
Water Supply System (EL)
Εκτίμηση Κινδύνων (EL)
Υδροδοτικό Σύστημα (EL)
Operational Monitoring (EL)
Μέτρα Ελέγχου (EL)
Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (EL)
Water Safety Plan (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014-10-06

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.