Χρήση νανοσωματιδίων και λεπτών υμενίων για την οπτική ανίχνευση μορίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Χρήση νανοσωματιδίων και λεπτών υμενίων για την οπτική ανίχνευση μορίων (EL)
Use of nanoparticles and thin films for optical detection of molecules (EN)

Πατσιούρας, Λάμπρος Π. (EL)
Patsiouras, Lampros P. (EN)

Τσουκαλάς, Δημήτριος (EL)
Ράπτης, Ιωάννης (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών. Φυσικής. (EL)

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή και ο χαρακτηρισμός υποστρωμάτων SERS βασισμένων σε νανοσωματίδια και λεπτά υμένια αργύρου για την ανίχνευση του μορίου της ροδαμίνης με την τεχνική της επιφανειακά ενισχυμένης σκέδασης Raman (Surface Enhanced Raman Spectroscopy). Γίνεται η βελτιστοποίηση των συνθηκών εναπόθεσης των νανοσωματιδίων και των λεπτών υμενίων πάνω σε υποστρώματα ρητίνης σε πυρίτιο και πολυμερών για τη μέγιστη ένταση του σήματος Raman. (EL)
77 σ. (EL)
Λάμπρος Π. Πατσιούρας (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις” (EL)
The object of this work is the fabrication and characterization of SERS substrates based on silver nanoparticles and thin films for the detection of rhodamine molecules with the Surface Enhanced Raman Spectroscopy technique (SERS). An optimization of the deposition parameters of the nanoparticles and thin films on resist/silicon and polymer substrates for the maximum intesity of Raman signal is carried out. (EN)

masterThesis

Νανοσωματίδια αργύρου (EL)
Υποστρώματα ρητίνης (EL)
Λεπτά υμένια (EL)
Ροδαμίνη (EL)
Επιφανειακά ενισχυμένη φασματοσκοπία Raman (EL)
Πολυμερικά υποστρώματα (EL)
Thin films (EN)
Rhodamine (EN)
Resist substates (EN)
PDMS substrates (EN)
Silver nanopaticles (EN)
Surface Enhanced Raman Spectroscopy (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.