Κοκκομετρική και γ-φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων χώματος από την περιοχή της Μεγαλόπολης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Κοκκομετρική και γ-φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων χώματος από την περιοχή της Μεγαλόπολης (EL)
Grain size and g-spectrum analysis of soil samples from the area of Megalopolis (EN)

Σάκκουλα, Ευαγγελία Α. (EL)
Sakkoula, Euagelia A. (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας. (EL)
Αναγνωστάκης, Μάριος (EL)
Χίνης, Ευάγγελος (EL)
Πετρόπουλος, Νικόλαος (EL)

102 σ. (EL)
Κοκκομετρική και γ-φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων χώματος από την περιοχή της Μεγαλόπολης (EL)
Ευαγγελία Σάκκουλα (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές” (EL)
Grain size and g- spectrum analysis of soil samples from the area of Megalopolis (EN)

masterThesis

Γ-φασματοσκοπία (EL)
Κοκκομετρική ανάλυση (EL)
Μεγαλόπολη (EL)
Δείγμα χώματος (EL)
Ανάλυση δειγμάτων χώματος (EL)
Grain size analysis (EN)
Soil sample analysis (EN)
Soil samples (EN)
Megalopolis (EN)
G-spectrum (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.