Οι Επιπτώσεις της Κλιματκής Αλλαγής στον Σχεδιασμό του Πράκτιου Χώρου. Εφαρμογή στη Νότιο Πιερία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Οι Επιπτώσεις της Κλιματκής Αλλαγής στον Σχεδιασμό του Πράκτιου Χώρου. Εφαρμογή στη Νότιο Πιερία. (EL)

Νίκου, Μαρία (EL)
Nikou, Maria (EN)

ntua (EL)
Καλιαμπάκος, Δημήτριος (EL)
Μπαλτάς, Ευάγγελος (EL)
Μαμάσης, Νικόλαος (EL)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” (EL)
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι μια από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, βασικές αιτίες της οποίας είναι η θερμική διαστολή των ωκεανών και το λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή IPCC, προβλέπεται ΑΣΘ από 0,18μ έως 0, 82μ μέχρι το τέλους του αιώνα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σημαντικά τις παράκτιες περιοχές και οικοσυστήματα και ιδιαίτερα περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο η οποίες παρουσιάζουν έντονη παράκτια οικιστική ανάπτυξη και πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων. Η παρούσα μελέτη τείνει να εξετάσει κατά πόσο θα επηρεάσει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας τους οικισμούς Πλαταμώνα και Νέων Πόρων στον Νομό Πιερίας. Το μοντέλο βασίστηκε στις εκτιμήσεις της IPCC χρησιμοποιώντας το λογισμικό GIS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Περιοχή του Πλαταμώνα θα είναι ευάλωτη σε ΑΣΘ πάνω από 1μ με επιπτώσεις κυρίως στην ακτογραμμή και τμήμα της παράκτιας ζώνης και ενώ ο οικισμούς των Νέων Πόρων εμφανίζεται αρκετά ευάλωτος και σε ΑΣΘ μικρότερη των 0,50 μ. (EL)

masterThesis

Κλιματική αλλαγή (EL)
Άνοδος Στάθμης Θάλασσας (EL)
Παράκτιος Χώρος (EL)


Ελληνική γλώσσα

2014-09-30

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.