Ενεργειακή αναβάθμιση ορεινών ξενώνων: Μελέτη περίπτωση στο Δ.Κ. Διλόφου, Δ.Ε. Ζαγορίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ενεργειακή αναβάθμιση ορεινών ξενώνων: Μελέτη περίπτωση στο Δ.Κ. Διλόφου, Δ.Ε. Ζαγορίου (EL)

Καρατζήμου, Πελαγία (EL)
Karatzimou, Pelagia (EL)

ntua (EL)
Καλιαμπάκος, Δημήτρης (EL)
Δαμίγος, Δημήτρης (EL)
Στέγγου - Σαγιά, Αθηνά (EL)

Η ευαισθητοποίηση πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια, τόσο από οικονομική όσο και από οικολογική σκοπιά, οδήγησε στην εύρεση λύσεων ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον και να μειωθούν τα έξοδα λειτουργίας των κτιρίων. Το κτιριακό περιβάλλον αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας, καθώς τα κτίρια πριν από το 2010, έφεραν μηδενική έως ελάχιστη ρύθμιση για εξοικονόμηση ενέργειας. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή φτώχεια, με κυριότερο αποδέκτη τον τριτογενή τομέα, όπου οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Ο νόμος 3661/2008 - Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, που εφαρμόζεται από το 2010, κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες ανάλογα με τις καταναλώσεις τους και τους καθορίζει την ενεργειακή τους ταυτότητα με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Το ενεργειακό πρόβλημα είναι εντονότερο στις ορεινές περιοχές λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών τους χειμερινούς μήνες και μέσα από την παρούσα εργασία επιχειρείται η επισκόπηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε παραδοσιακά κτίρια, χρησιμοποιώντας ως περίπτωση μελέτης έναν ορεινό, παραδοσιακό ξενώνα. Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου ποσοτικοποιούνται και εισάγονται στο λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ, από το οποίο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, η ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση είναι από τα πιο σημαντικά, καθώς με τον τρόπο αυτό ορίζεται το κόστος λειτουργίας του, αλλά και η περιβαλλοντική επιβάρυνση σε εκπομπές CO2. Η αντλία θερμότητας είναι η λύση που θα οδηγήσει την επιχείρηση στην έξοδο από το δυσβάσταχτο κόστος του πετρελαίου, εξοικονομώντας χρήματα στον ιδιοκτήτη και ενώ παράλληλα μειώνονται και οι εκπομπές το διοξειδίου του άνθρακα. Χρηματοοικονομική ανάλυση της λύσης της αντλίας θερμότητας γίνεται και με βάση ένα επενδυτικό σχέδιο, όπου και συμπερασματικά καταλήγουμε στην υλοποίηση της πρότασης με απόδοση της επένδυσης σε μεγάλο χρονικό διάστημα που όμως, αντισταθμίζεται με το όφελος της. (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” (EL)
The motivation on environmental issues in recent years, from both an economic and ecological point of view, led to finding solutions to protect the environment and reduce operating costs of buildings. The Buildings are the largest energy consumer, as the ones built before 2010, brought zero to minimal regulation for energy saving. The economic crisis of recent years has resulted in fuel poverty, the main recipient of the tertiary sector, where companies cannot ensure their viability. The law 3661/2008 - Energy Performance of Buildings Regulations, applicable from 2010, classifies buildings into energy classes depending on their consumption and determines the energy identity by adopting the Energy Performance Certificate. The energy problem is most acute in mountainous areas due to adverse weather conditions during the winter months and the possibilities of applying energy saving measures in vernacular buildings are examined in this paper. A traditional hostel, in the mountainous Greek village of Dilofo, is used as a case study. The building features are quantified and introduced into software TEE - KENAK from which is classified in energy efficiency class. From the results obtained, the energy consumption for heating is the most important, and thus defined the operating costs, but also the environmental impact from CO2 emissions . The heat pump is the solution that will lead the hostel to exit the unbearable cost of oil, saving the owner money while also reducing the emissions of carbon dioxide. Financial analysis of the solution of the heat pump and is done , based on an investment project, where we arrive at the conclusion of the proposal with ROI in a long time, however, offset by the benefit. (EN)

masterThesis

Tourism (EL)
Ορεινές περιοχές (EL)
Ενέργεια (EL)
Τριτογενής τομέας (EL)
Energy (EL)
Ενεργειακή αναβάθμιση (EL)
Zagori (EL)
Ζαγόρι (EL)
Energy optimization (EL)
Mountainous areas (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014-10-06

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.