Μελέτη της διάβρωσης συγκολλήσεων χάλυβα DH36

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μελέτη της διάβρωσης συγκολλήσεων χάλυβα DH36 (EL)

Πανδή, Παρασκευή (EL)
Pandi, Paraskevi (EN)

ntua (EL)
Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας (EL)
Παντελής, Δημήτριος, (EL)
Βοσνιάκος, Γεώργιος (EL)
Μανωλάκος, Δημήτριος (EL)

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη της διάβρωσης της περιοχής συγκόλλησης μεταξύ ελασμάτων ναυπηγικού χάλυβα υψηλής αντοχής DH36. Χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια που προήλθαν από τομές συγκολλήσεων ελασμάτων, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί με τις μεθόδους GMAW και FCAW. Τα δοκίμια αυτά, αφού προετοιμάστηκαν κατάλληλα (κοπή, λείανση, στίλβωση, χημική προσβολή), εξετάστηκαν στο Οπτικό Μικροσκόπιο. Στη συνέχεια μελετήθηκε η τάση για διάβρωση και ο ρυθμός διάβρωσης για τις δύο διαφορετικές μεθόδους συγκόλλησης, στις διάφορες περιοχές των συγκολλήσεων (Ζώνη Τήξης, Θερμικά Επηρεασμένη Ζώνη) και στο Μέταλλο Βάσης, με τη χρήση ηλεκτροχημικών μεθόδων. Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ηλεκτροχημικό κελί τύπου Flat Cell τριών ηλεκτροδίων. Τα δοκίμια εκτέθηκαν σε διάλυμα NaCl 3.5% w/v και με τη βοήθεια ποτενσιοστάτη εφαρμόστηκε η τεχνική της ανοδικής πόλωσης (Tafel) και η Ηλεκτροχημική Φασματοσκοπία Εμπέδησης (EIS). (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Συστήματα Αυτοματισμού” (EL)
The object of this thesis is the study of corrosion behavior of welds between DH36 steel plates. DH36 is a High Strength Structural Steel for ships. The welds under examination, had been made using FCAW (Flux Cored Arc Welding) and GMAW (Gas Metal Arc Welding) processes. Conducting the appropriate preparation (Sectioning, Mounting, Grinding, Polishing and Etching), six weld specimens have been produced. These specimens have been observed in the Optical Microscope, in order to reveal their microstructure. Subsequently, using electrochemical methods, the corrosion rate and corrosion susceptibility have been studied, at different weld metallurgical zones (Weld Zone, Heat Affected Zone) and at the Base Metal. The samples have been exposed to NaCl solution 3.5% w/v and the electrochemical measurements were performed using a three-electrode Flat Cell. The techniques that have been used are: the anodic polarization (Tafel), and the Electrical Impedance Spectroscopy (EIS). (EN)

masterThesis

Χάλυβας DH36 (EL)
Συγκολλήσεις (EL)
Διάβρωση (EL)
Steel DH36 (EN)
Corrosion (EN)
Anodic polarization (Tafel) (EN)
GMAW - FCAW (EN)
Electrical impedance spectroscopy (EIS) (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014-07-31

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.