δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΡομαντισμοί κρατικοί (EL)
A state romance (EN)

Ευσταθίου, Κωνσταντίνος (EL)
Μπουγιούκος, Γεώργιος (EL)
Τρυφωνόπουλος, Σπυρίδων (EL)
Bougioukos, George (EN)
Efstathiou, Konstantinos (EN)
Trifonopoulos, Spyridon (EN)

ntua (EL)
Θεοδωρά, Παναγιώτα (EL)
Δεμίρη, Κωνσταντίνα (EL)
Ντάφλος, Κωνσταντίνος (EL)
Τσακανικα, Ελευθερία (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας Επικοινωνίας & Σχεδιασμού (EL)
Τερζόγλου, Νικόλαος-Ίων (EL)
Terzoglou, Nikolaos-Ion (EN)

Τίτλος και υπότιτλος της εργασίας περιγράφουν και τα δύο βασικά της μέρη αν και δεν αποτυπώνονται ισότιμα στο τελικό αποτέλεσμα. Οι κρατικοί ρομαντισμοί πλαισιώνουν τις προθέσεις που δημιουργούν εν τέλει ένα στιγμιότυπό τους το οποίο περιγράφει ο υπότιτλος. Από τον τίτλο αυτό που αναζητείται είναι μια νέα κρατική παροχή και άρα μια φανταστική κοινωνική προτεραιότητα και διεκδίκηση αυτή της απο-ιδιότευσης, της δημιουργίας συνθηκών για μια πιο συλλογική αστική ζωή. Υλική/αρχιτεκτονική συγκρότηση μιας τέτοιας παροχής είναι στο συλλογισμό μας το δημόσιο σπίτι. Άμεσα συσχετισμένη με τη σύγχρονη ζωή και με θέματα σύγχρονης νομαδικότητας, δικτυακών εργασιακών σχέσεων και αστικής απομόνωσης, η έρευνα αυτή απαντά ταυτόχρονα σε γενικές προθέσεις και σε πιο συγκεκριμένα προβλήματα μιας εποχής. Πρόκειται για ένα νέο-πειραματικό κτιριολογικό πρόγραμμα που προσπαθεί να μεταφέρει τη βασική μονάδα διαβίωσης, το σπίτι, σε μια νέα δημόσια κλίμακα κάνοντας το σπίτι δημόσιο και το δημόσιο κτίριο σπίτι για όλους. Αυτό που προκύπτει είναι μια οργάνωση λειτουργιών: ατομικών-συλλογικών, παραγωγικών-ψυχαγωγικών-βιολογικών και καθημερινών-επετειακών, ώστε να μπορεί να συγκροτηθεί μια συνολική εικόνα ενός τυπικού σπιτιού. Έτσι, έχουμε ένα κτίριο πολλαπλών λειτουργιών που χωροθετούνται με “πραγματικό” τρόπο σε ένα υπάρχον κέλυφος και καλύπτουν είτε αποσπασματικά την αστική ζωή, όπως στην περίπτωση της εργασίας και του παιχνιδίου, είτε συμπληρωματικά όπως συμβαίνει στους κοιτώνες και τα λουτρά. Στόχος του είναι η απρόσκοπτη και αυτονόητη παρουσία όλων μέσα σε αυτό όπως συμβαίνει με τις κρατικές παροχές που γνωρίζουμε όπως το μουσείο, τις συγκοινωνίες, το νοσοκομείο κ.α. Η “άσκηση” αυτού του κτιριολογικού λαμβάνει χώρα στο υπουργείο ανάπτυξης της πλατείας Κάνιγγος, ενός κτιρίου του 1938 με αρκετές προσθήκες. Το τελικό αποτέλεσμα θέλει να παρουσιάσει ένα δημόσιο κτίριο μιας μορφολογίας κάποιας μνημειακότητας και εμβληματικότητας ως έκφρασης ενός κάποιου κρατικού προσώπου. (EL)
The project’s title and subtitle describe the two basic parts of this small research. The phrase “state’s romance” frame our intentions which finally take shape in phrase “public house”. What is searched in the title’s statement is a new public service -and therefore a hypothetical public priority and demand- dealing with social privatism or, put differently, creating the basis of a more collective urban life. According to our reasoning, this service in its material/architectural state is what we call “the public house”. This research -connected, at the same time, to issues such as contemporary nomadic life, network employment and urban isolation- responds in general intentions as well as in particular issues of an era. We deal ,in other words, with a new-experimental program aiming at the transcription of the principal living unit, namely the house, in the public scale, turning the domestic space to public space and the public building to everyone’s house. The result of this, is a diagram consisting of by individual/collective, productive/entertaining/biological and daily/formal functions, so that we can get the overall sense of a typical house. Finally, we have a building hosting a big variety of functions, ordered in a rational manner, into an existing cell. Their purpose is either to act fragmentally in the urban life -as the working and game spaces can do- or supplementally -as in the case of the dormitories or the baths. The goal of this program, is that everyone’s presence in this space is obvious and unhindered, as it happens in a museum, in public transports, in a hospital etc. The practice of this concept takes place in the building of the greek ministry of economy situated in Kaniggos square, designed in 1938 and having several phases until nowadays. The final result intents to create a public building morphologically referring to some monumental form and some emblematic presence, both being the expression of some state’s form. (EN)

bachelorThesis

Δημόσιο (EL)
Αποκατάσταση (EL)
Σπίτι (EL)
Αθήνα (EL)
ΣΟΔΑ (EL)
Preservation (EN)
House (EN)
Athens (EN)
Public (EN)
SODA (EN)


Αγγλική γλώσσα

2017-10-24
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.