Έκθεσις της επιτροπής προς εξέτασιν των ακάθαρτων υδάτων του Φαλήρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Έκθεσις της επιτροπής προς εξέτασιν των ακάθαρτων υδάτων του Φαλήρου (EL)

Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι. (EL)
Κανελλόπουλος, Νικόλαος (EL)
Οικονομίδης, Λεόντιος (EL)
Ματθαιόπουλος, Γεώργιος (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 1 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Αρχιμήδης, 1899, σ. 160 (EL)
Β: 69 (EL)

Τύποις Καταστημάτων "Παλιγγενεσίας" (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.