Το θέατρο: χώρος κίνησης των βλεμμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

The theatre: a space of eyes' motion
Το θέατρο: χώρος κίνησης των βλεμμάτων (EL)

Χαρατσάρη, Χαρίκλεια (EL)
Τζοβλά, Χρυσάνθη (EL)
Tzovla, Chrysanthi (EN)
Charatsari, Charikleia (EN)

Τσιράκη, Σοφία (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Tsiraki, Sofia (EN)

Το θέατρο ανέκαθεν γοήτευε σαν τέχνη, προερχόμενο αλλά και απευθυνόμενο στην ανθρώπινη ύπαρξη. Στην ονομασία του είναι συνυφασμένες η έννοια του χώρου και της τέχνης που αναπτύσσεται. Η «παράσταση» ξεκινά και οι σχέσεις, χωρικές και διαπροσωπικές, εμπλέκονται, παράγοντας ένα ζωντανό αποτέλεσμα. Η θεατρική πράξη ενσαρκώνεται με το υποκείμενο της δράσης και το αντικείμενο αυτής να παρίστανται στον ίδιο χώρο και να αλληλεπιδρούν. Ο ηθοποιός και ο θεατής, αποκτούν στην παράσταση έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν στην πραγματικότητα, βιώνοντας έτσι την αλήθεια του μύθου. Η παράσταση αποτελεί το μέσο για τη διεύρυνση της οπτικής των πραγμάτων. Ο χώρος του θεάτρου εγκιβωτίζει το θέαμα, δημιουργεί χωρικές σχέσεις δράσης και θέασης καθορίζοντας την κίνηση των βλεμμάτων. Ο χώρος από την αρχαιότητα γεννούσε το θέαμα αλλά και επηρεαζόταν απ’ αυτό. Ο θεατρικός χώρος αποτελεί τον τόπο ύψιστης έκφρασης της αρχιτεκτονικής, ως μουσικής των πλαστικών τεχνών. Αυτή η αμφίδρομη σχέση χώρου και θεάματος εξελίσσεται και στιγματίζει κάθε εποχή. Τα θέατρα, χώροι άλλοτε διασκέδασης και άλλοτε ψυχαγωγίας, έχουν πάντα μια διακριτή θέση στην πόλη, αποτελώντας τοπόσημό της, Ακόμα και στον ίδιο χρόνο, διακρίνεται η έννοια του διαφορετικού και εκφράζεται το κοινωνικό και πνευματικό πλαίσιο. Το θέατρο, έρχεται να συνδέσει διάφορες μορφές τέχνης σε μία, συνδυάζοντας τον λόγο, με τη μουσική, τον χορό και την υποκριτική. Παράγεται μια πολύπλευρη τέχνη που απευθύνεται και συναθροίζει διαφορετικούς χαρακτήρες. Η κατάθεση ψυχής τόσο από τον ηθοποιό όσο και από τον θεατή καθιστά το θέατρο δοχείο διάπλασης και εξέλιξης της σκέψης και του ψυχισμού. (EL)
112 σ. (EL)
The theatre always mesmerized as an art, coming from human existence and addressing to it. It is related with the meaning of space and the art that develops. The “action” starts and the relationship of space and persons are involved, creating a vivid result. The theatrical action incarnates with the subject of the action and the object, being at the same area and interacting. Actor and viewer, acquire a different role than in reality, living the truth of the story. The action is a new way of perception. The interior of the theatre contains the spectacle, creates new relations of space and view, guiding the eyes’ motion. The space from antiquity born the spectacle and affected from it. The theatrical space is the area of the architecture expression, as the music of plastic arts. This relation of space and spectacle develops and point out each era. The theatres, sometimes for entertainment and sometimes for just having fun, are always visible in the city. Also at the same time, there is a meaning of difference that express the social and intellectual framework. The theatre comes to link different types of art in one, combining the words, the music, the dance and the imitation. Creates a versatile art that address and gather diverse personalities. The actor deposits his soul and so does the viewer, creating a vital box of transformation and development of the mind and the soul. (EN)

Lecture

Action - view
Theatre
Θέατρο (EL)
Δράση - θέαση (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.