Ποδήλατο, ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδείγματα: η περίπτωση της Χαλκίδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Bicycle, european and greek examples: the case of Chalkidas
Ποδήλατο, ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδείγματα: η περίπτωση της Χαλκίδας (EL)

Παπανικολάου, Βασιλική (EL)
Papanikolaou, Vasiliki (EN)

Βαϊου, Κωνσταντίνα (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Vaiou, Konstantina (EN)

Η εργασία περιλαμβάνει βιβλιογραφική διερεύνηση της ένταξης του ποδηλάτου στην ελληνική πόλη. η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει παράθεση ευρωπαϊκών και ελληνικών παραδειγμάτων και πολιτικών καθώς και ανάλυση των υποδομών και των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό ενός δικτύου ποδηλάτου. Τέλος μελετάται η εισαγωγή του ποδηλάτου στην πόλη της Χαλκίδας. Η επιλογή της πόλης έγινε λόγο του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και της Ευβοϊκής καταγωγής μου.
56 σ. (EL)
The work includes literature investigating the integration of cycling in Greek town. The study shall quote European and Greek paradigms and policies and analysis of infrastructure and basic principles that should guide the design of a bicycle network. Finally we study the introduction of the bicycle in the city of Halkida. The choice of the city was why the specificity of Chalcis and my home . (EN)

Lecture

Greek policy
Bicycle
Chalcis
European policy
Ευρωπαϊκή πολιτική (EL)
Χαλκίδα (EL)
Ελληνική πολιτική (EL)
Ποδήλατο (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.