Φύση, αρχιτεκτονική & δηλητήριο: ένα λογικό πείραμα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Φύση, αρχιτεκτονική & δηλητήριο: ένα λογικό πείραμα (EL)
Nature, architecture and poison: a logical experiment (EN)

Κουμούτσος, Σταύρος (EL)
Σαλάτας, Μάριος (EL)
Koumoutsos, Stauros (EN)
Salatas, Marios (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Τουρνικιώτης, Παναγιώτης (EL)
Tournikiotis, Panagiotis (EN)

156 σ. (EL)
Στο ερώτημα της συνέχειας από την ιστορία στη φύση απαντά ο μύθος που δρα οικονομικά – εξαφανίζοντας την περιπλοκότητα των ανθρώπινων πράξεων, τους δίνει την απλότητα των ουσιών. Έχοντας ξεχάσει την ιστορική διαστρωμάτωση των τόπων, αναδύεται η σημασία της φαινομενικότητας στην αρχιτεκτονική μέσα από τη μορφή και το περιεχόμενο, όπως στο υπόμνημα ενός χάρτη χρήσεων γης. Η κάμερα του νου, μεταγράφει το πρόβλημα εντός του ίδιου του συστήματος, ως εξωτερικό όριο προκειμένου να χαραχθούν εσωτερικά όρια, σε μια απείρως επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Στο πείραμα του Schrödinger, η γάτα για τον παρατηρητή είναι μέσα στο κουτί, αλλά αν βάλουμε τη γάτα να παρατηρεί τον παρατηρητή, τότε αυτομάτως όλα αντιστρέφονται (EL)
The question of continuity from history to nature is answered by the myth that acts economically; dissipating complexity from human actions, it grands them simplicity of essence. Having forgotten historical stratification of topos, phenomenology is highlighted in the architectural practice through its content and context – exactly as in the legend of a map of land-use. Our mental recording system transliterates the problem within its own system as an external boundary, so as to draw new internal boundaries in an infinitely repeated procedure. In the Schrödinger experiment, the cat is inside the box for the observer, but if we put the cat to observe the observer, then everything is automatically reversed. (EN)

Lecture

Nature
Landscape
Taboo
Anthropological
Land
Τοπίο (EL)
Ταμπού (EL)
Ανθρωπογενές (EL)
Φύση (EL)
Τόπος (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.