Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής «Επιδότηση Πετρελαίου»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής «Επιδότηση Πετρελαίου» (EL)
Web GIS application development "Oil Subsidy" (EN)

Ράμμος, Αθανάσιος Κ. (EL)
Rammos, Athanasios K. (EN)

Κάβουρας, Μαρίνος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Σελλής, Τιμολέων (EL)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Γεωπληροφορική” (EL)
138 σ. (EL)
Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής γεωχωρικής εφαρμογής. Το ιδιαίτερο θέμα της εφαρμογής είναι ο υπολογισμός του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα επιλέχθηκε ως επίκαιρο και δεν συνιστά θεμέλιο λίθο της μεταπτυχιακής εργασίας. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση και αξιοποίηση Ελεύθερων Λογισμικών/ Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης διαδικτυακής γεωχωρικής εφαρμογής. Το εύρος των χρησιμοποιούμενων εργαλείων εκτείνεται από το επίπεδο του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων έως την διαδικτυακή οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων και επεξεργασία περιγραφικών δεδομένων. Η διάρθρωση της εφαρμογής περιλαμβάνει (α) σχεδιασμό χωρικής βάσης δεδομένων, (β) εκτέλεση σύνθετων χωρικών και περιγραφικών ερωτημάτων, (γ) οπτικοποίηση χωρικών επιπέδων σε διαδικτυακή εφαρμογή, (δ) ενημέρωση περιγραφικών δεδομένων μέσω διαδικτυακής διεπαφής και (ε) επιτραπέζια διασύνδεση και ενημέρωση περιγραφικών και χωρικών δεδομένων. Παράλληλα, εκτελέστηκε μια εκτενής ανάλυση απαιτήσεων του συγκεκριμένου προβλήματος, η οποία βασίζεται στη μετατροπή ενός προβλήματος που αντιμετωπίζεται καθαρά περιγραφικά σε γεωγραφικό. Επιπλέον, τεκμηριώνονται οι λόγοι επιλογής της χωρικής αντιμετώπισης έναντι της περιγραφικής. (EL)
Αθανάσιος Κ. Ράμμος (EL)
The objective of the dissertation is the development of a web geospatial application. The special issue of this application is the calculation of heating oil allowance. This subject was selected due to its topical/up to date character and it does not contribute a keystone of this dissertation. The main purpose of this thesis is familiarization with Free Open Source Software and their use in order to develop an integrated web geospatial application. The range of the tools used covers the level from Database Management System to the web visualization of spatial data and descriptive data processing. The application structure includes: a) spatial database design, b) execution of complex spatial and descriptive queries, c) visualization of layers into a web application, d) update of descriptive data via a web interface, e) office interconnection and update of descriptive and spatial data. At the same time, an extent requirements analysis of the specific problem was implemented and it was based on the transformation of a problem, which has been faced only in a descriptive way, into a geographic matter. Moreover, there is documentation for the reasons of selecting spatial confrontation instead of the descriptive one. (EN)

masterThesis

Συστήματα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδομένων (EL)
Ελεύθερο λογισμικό (EL)
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (EL)
Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης (EL)
GET SDI portal (EN)
Oil Subsidy (EN)
Spatial database management system (EN)
Web services (EN)
Free and open source software (EN)
PostGIS (EN)
GeoServer (EN)
OGC (EN)
PostgreSQ (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.