Δυνατότητες της παραμετρικής μοντελοποίησης για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης πλοίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Δυνατότητες της παραμετρικής μοντελοποίησης για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης πλοίων (EL)
Applications of parametric modeling in ship design optimization (EN)

Μακρής, Δημήτριος Α. (EL)
Makris, Dimitrios A. (EN)

Τζαμπίρας, Γεώργιος (EL)
Γρηγορόπουλος, Γρηγόρης (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (EL)
Ζαραφωνίτης, Γεώργιος (EL)

Στόχος της εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της γάστρας ενός σκάφους ημιεκτοπίσματος μέσω της μεταβολής ορισμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών της. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού απαιτείται πρωτίστως η παραμετρική σχεδίαση της γεωμετρίας. Στη συνέχεια με χρήση ενός γενετικού αλγορίθμου αναζητείται ένα σύνολο βέλτιστων γεωμετριών, με κριτήρια αφενός την αντίσταση κυματισμού και αφετέρου τη συμπεριφορά του σκάφους σε κυματισμούς. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για τρεις ταχύτητες πλεύσης, για κάθε μία από τις οποίες επιλέγεται τελικά μια βέλτιστη λύση. (EL)
Δημήτριος Α. Μακρής (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη” (EL)
104 σ. (EL)
Main goal of the master thesis is the hull form optimization of a semi-displacement vessel, by variating some of it's geometric parameters. The first step in this procedure is the parametric design of the vessel's geometry. Then, by using a genetic algorithm, the optimization step takes place, by evaluating the vessel's wave resistance and seakeeping. The above procedure is being held for three different ship speeds, and an optimized geometry is finally chosen for each one of them. (EN)

bachelorThesis

Γενετικός αλγόριθμος (EL)
Παραμετρική μοντελοποίηση (EL)
Βελτιστοποίηση (EL)
Genetic algorithm (EN)
Parametric modeling (EN)
Optimization (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.